KUMPULAN YASSIN KG BATU AMPAT

Di negeri Johor telah menjadi tradisi wujudnya kumpulan yassin di taman perumahan mahupun kampung yang mana bertujuan menyatukan dan mengeratkan ikatan silaturrahim sesama komuniti. Kumpulan ini akan bergerak dari rumah ke rumah pada hujung minggu mengikut giliran tuan rumah.